Kurioosum: Veiko Eltermanni muutumatud seisukohad

Riigimetsa Majandamise Keskus

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsakorraldusosakonna juhataja Veiko Eltermann kirjutas kümmekond aastat tagasi Eesti Päevalehes pikema arvamusloo, milles väidab muu hulgas: «Kui liita kokku riigimetsas praegu kehtivate metsamajandamiskavade optimaalsed uuendusraie aastamahud tulundusmetsades, saame tulemuseks 7270 hektarit metsa aastas (sh männikuid 2675, kuusikuid 921, kaasikuid 2811 ja haavikuid 539 hektarit). Kuna küpsete metsade osakaal on tulundusmetsades suhteliselt kõrge, kahaneb uuendusraie pindala tervikuna kümne aasta pärast 6600 hektarile ja 20 aasta pärast 6300 hektarile.» (minu rõhutus – K.K.)

Tellijale

Ja veel: «Nii mõnigi tahaks riigimetsa raiemahte märkimisväärselt suurendada. Kuid ka siis, kui uuendusraie maht kasvaks kas või 20 protsenti aastas, tähendaks see enesepettu lühiajaliste ahvatluste nimel ja tagatiseta laenu pärast-mind-tulgu-või…stiilis.»

Sellest ajast saadik on RMK raiemahud kogu aeg kasvanud, kolmel viimasel aastal on uuendusraie pindala olnud üle 10 000 hektari aastas. Ometi väidab Veiko Eltermann aprillikuu Ärilehe intervjuus jätkuvalt, et meil ei raiuta liiga palju. Küsisin Eltermannilt, miks on tema seisukohad kümne aastaga nii oluliselt muutunud ja miks ta ei osanud kümme aastat tagasi prognoosida riigimetsas toimuvat.

Tagasi üles