Kurioosum. Juurdekasvule vastavat puitu kasvavas metsas ei ole

  • Kuhu kaob metsa juurdekasv?

Tihedalt kokku istutatud noored kased ja kuused.

FOTO: Mihkel Maripuu

Juba palju aastaid rahustatakse meid väitega, et metsa raiutakse vähem, kui juurde kasvab. Ametlikud andmed näitavad aga, et puistute tagavarad on palju väiksemad, kui juurdekasvu arvude järgi olema peaksid.

Tellijale Tellijale

Kõige värskemate andmete järgi kasvab Eesti puistutes igal aastal juurde keskmiselt 7,4 tihumeetrit hektari kohta.

Needsamad statistiliste metsainventuuride andmed näitavad, et mitte üheski vanuseklassis ei ole puistute keskmine hektaritagavara ligilähedanegi sellele, mis juurdekasvu järgi vastavas vanuses olema peaks.
Tagasi üles