Soome rahvaalgatus keelustaks riigimetsas lageraie

Foto on illustratiivne.

FOTO: Gerrit Vyn/Scanpix

Soome rahvas alustas petitsiooni metsaseaduse muutmiseks ning riigimetsas lageraiete keelustamiseks. Rahvaalgatuse eesmärk on tagada Soome riigi metsamaal jätkusuutlik ning elurikkust toetav metsakasvatus.

Tellijale

Soome Looduskaitse Seltsi ette pandud muudatused toetuvad Soome osalusele mitmes rahvusvahelises leppes, nende hulgas ÜRO eluslooduse mitmekesisuse konventsioonile ning Pariisi kliimaleppele. Seadusemuudatuse järgi peab Soome metsavalitsus ja teised riigile kuuluvad metsa haldavad asutused lõpetama riigimaal lageraied ning täielikult üle minema jätkusuutlikule, metsa kasvu ning liigirikkust toetavale metsamajandamise viisile.

Tagasi üles