Kantsler Meelis Münt: keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühinemisel huvide konflikti ei kerki

Toona keskonnaministeeriumise asekantslerina töötanud Meelis Münt sai presidendilt veebruaris Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

FOTO: Eero Vabamägi

Keskonnaamet ja -inspektsioon liituvad kava kohaselt järgmise aasta alguseks, septembris kuulutatakse välja konkurss ühinenud ameti juhi leidmiseks. Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt seletas Keskkonnaportaali palvel, kuidas uue ameti loomisega ei teki huvide konflikti.

Nimelt kuulub keskkonnainspektsiooni ülesannete hulka keskkonnaameti väljastatud lubade täitmise kontrollimine. Mündi sõnul ei satuks uus amet huvide konflikti ning loodav ühendasutuse struktuur saab olema säärane, et seda ka ei teki.

Münt kirjeldas plaane sääraselt: «Kahe asutuse liitmisel ei teki huvide konflikti, sest Keskkonnainspektsioon ei kontrolli Keskkonnaameti tegevusi vaid kontrollib keskkonnaalaste seaduste täitmist, sealhulgas Keskkonnaameti väljastatud loa nõuete täitmist.»

Münt täpsustas: «Arutelu teemaks on olnud ühendametis korraldava funktsiooni ja järelevalve sõltumatuse printsiip. Loodava asutuse struktuuri välja töötamise arutelud on veel ees, kuid järelevalve sõltumatuse riski saab maandada korraldava ja järelevalve poole eraldamisega peadirektori erinevate asetäitjate alluvusse ning sisekontrolli tugevdamisega.»

«Lihtsalt taustaks, et Eestis on teisigi asutusi, kus nii korraldav pool kui ka järelevalve pool on koos, näiteks muinsuskaitseametis, terviseametis, tehnilise järelevalve ametis ning maksu- ja tolliametis,» seletas Münt Eesti riigi praktikat.

Tagasi üles