Kui kõik pühapaigad teada pole, siis kuidas saab FSC märk neis raiet ära hoida?

Ohvrikivi Kiigeoru hiies.

FOTO: Margus Ansu

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) saatis 24. septembril keskkonnaministeeriumile ja teistele riigiasutustele kirja, milles pöörab tähelepanu looduslike pühapaikade registri ja kaardirakenduse puudustele ning seetõttu tekkinud probleemidele metsamajanduses.

Kirjas on väide, et maa-ameti hallatavas geoportaalis olev looduslike pühapaikade andmebaas ja kaardikiht sisaldab «lisaks riikliku kaitse all olevatele objektidele ka mitteametlikke, ühe huvigrupi poolt esitatud kohti», et objektid on sinna kantud ilma korrektse inventuurita ning kõik see raskendab puidu igapäevast müüki ja väärindamist.

Tagasi üles