Erakonnad räägivad raiemahust. Esimene vestlusring

  • Sotsiaaldemokraadid ja Elurikkuse Erakond tahavad raiemahtu piirata.
  • Isamaa arvates on Eestis küpseid metsi piisavalt ja sekkumine pole vajalik.
  • Eesti riigis pole olemas regulatsioone raiemahu kontrollimiseks.

Aastas raiutakse Eestis lagedaks 330 ruutkilomeetrit – see on Võrtsjärve pindala.

FOTO: Mihkel Maripuu

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Varasemate aastate valimisdebattides pole keskkonnaprobleemid erilise tähelepanu all olnud. Postimees tahab seda muuta ja selgitada lugejale kõigi erakondade (sh loodavate) valimiseelseid seisukohti keskkonnaküsimustes. Esimeses metsateemalises vestlusringis on Heiki Hepner Isamaast, Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Rainer Kuuba Elurikkuse Erakonnast.

Septembris küsis Postimees kõigi erakondade käest nende seisukohti raiemahtude kohta. Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Elurikkuse Erakond pidasid vajalikuks raiemahtude vähendamist, Isamaa vastas, et neil on lähiajal plaanis selleteemaline arutelu. Kas see arutelu on toimunud ja kas Isamaal on seisukoht olemas?

Heiki Hepner: Isamaa valimisprogramm on veel tegemisel. Aga meie üldine seisukoht on, et sisend raiemahule tehakse järgmise metsanduse arengukavaga. Arengukava tegemisse on kaasatud parimad spetsialistid ülikoolidest ja huvirühmad. Praegu mingite konkreetsete numbrite väljaütlemine oleks vastutustundetu. Raiemaht peab olema selline, mis tagab meile jätkusuutliku metsamajandamise nii ökosüsteemide hoidmise kui ka metsatööstuse tähenduses.

Tagasi üles