Kehtiv metsanduse arengukava kavandati jätkusuutmatuna

Vanemates metsades on suuremad nii metsade elurikkus kui ka metsas puhkamise ja metsa kõrvalkasutuse võimalused. Pildil Ahja jõgi ja Taevaskoda.

FOTO: Arvo Meeks

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Hiljutises Postimehe intervjuus väitis keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Allan Sims, et kehtivas metsanduse arengukavas 2011–2020 eesmärgiks seatud raiemaht 12–15 miljonit tihumeetrit aastas on Eestile optimaalne. Sellega ei saa kuidagi nõustuda, kuna Eesti metsamajandus peaks olema säästlik ja jätkusuutlik.

Eelmise arengukava tegemise ajal hinnati ametlike andmete alusel Eesti metsade jooksvaks juurdekasvuks 12 miljonit tihumeetrit aastas. Netojuurdekasvuks (juurdekasvust on maha arvatud looduslik väljalangemus) võib sellest hinnata umbes 70 protsenti ehk kuni 8,5 miljonit tihumeetrit aastas.

Tagasi üles