Mis ootab Eesti metsi järgmisel kümnendil

Postimees teeb otseülekande reedel toimuvalt metsanduse infopäevalt, kus esitletakse metsanduse arengukava järgmiseks kümnendiks.

26. oktoobril toimub Tallinnas Kultuurikatlas infopäev, kus Keskkonnaministeerium esitleb Vabariigi Valitsusele esitatavat metsanduse arengukava aastateks 2021-2030 ettepanekut, sealhulgas MAK2030 algatamise töörühma kaardistatud metsanduse prioriteetseid lahedamist vajavaid probleeme. Samuti tutvustatakse uue metsanduse arengukava koostamise edasist tööprotsessi.

Päevakava

10.00 – 10.10 Avasõnad

Siim Kiisler, keskkonnaminister

10.10 – 10.40 Uuringu „Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale“ tutvustus

Maie Kiisel, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik

10.40 – 11.10 Ülevaade MAK2030 koostamise ettepanekust

Kristel Järve, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

11.10 – 12.10 Metsandusest laiemalt

Teadlaste vestlusring

12.10 – 12.30 Eesti metsa tulevik – minu visioon

Lühikõned

12.30 – 12.40 Mis saab edasi?

Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Tagasi üles