Töötavate ja ülalpeetavate suhtarvu määrab hõive, mitte sisseränne

  • Hõive tase on ülalpeetavate proportsiooni hoidmisel määravam kui sisseränne.
  • Sotsiaalmaksuga maksustatavate arv on kasvanud, kuigi tööealisi jääb vähemaks.
  • Hõive tõenäoliselt kasvab veelgi mitme asjaolu, sh haridustaseme tõusu tõttu.

Noortele suunatud töömess «Suveks tööle» tänavu aprillis Tallinnas Viru Sokoses.

FOTO: Liis Treimann

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Kuigi osa tööandjaid kurdab juba pikka aega häälekalt tööjõupuuduse üle ja nõuab välistööjõu värbamise tingimuste kiiret lõdvendamist või koguni kaotamist, selgus juba suve hakul valminud uuringust midagi päris üllatavat.

Eesti olemasolevat inimvara paremini hallates võib tööhõive olla praegusest veelgi kõrgem ning hõivatute ja ülalpeetavate mõistliku proportsiooni hoidmiseks pole välistööjõudu vältimatult vajagi. Kõnealuse töö tellis Arenguseire Keskus ja selle valmimisse panustasid nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Ülikooli teadlased.

Tagasi üles