Riigireformi ettepanekud anti Riigikogule üle

Riigireformipaketi üleandmine: Jüri Raidla ja Eiki Nestor.

FOTO: Egert Kamenik

Riigireformi SA andis kolmapäeval 21.novembril Riigikogu konverentsikeskuses poliitikutele üle väljatöötatud reformipaketi.

Reformiettepanekud on olnud avalikud rohkem kui kuu aega ning paljud neist on ajakirjanduses ka läbi arutatud. Sihtasutuse tegevusplaan nägi ette järgmise sammuna ettepanekute paketi üleandmise Riigikogu fraktsioonide esindajatele. Sihtasutuse algatajate ja nõukogu soov oli, et riigireform muutuks valimiskampaanias oluliseks teemaks ning nende pakutud ideed jõuaksid ka erakondade valimisprogrammidesse.
 

Riigireformi trükis.

Egart Kamenik.

Reformipaketi üleandmiseks korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil olid poliitikud üldiselt positiivselt meelestatud sihtasutuse algatuse suhtes ning arvasid, et pakett sisaldab kindlasti ka ettepanekuid, mida nende erakonnad toetaksid. Tervikpaketi rakendatavuse suhtes oldi aga skeptilisemad.

Erakondade esindajad tõid välja erinevaid probleeme, mida võiks riigi reformimise käigus lahendada. Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel juhtis tähelepanu riigieelarve läbipaistmatusele, mis ei võimalda Riigikogu liikmetel sellega sisulist tööd teha. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder väljendas ühte meelt reformipaketiga selles osas, et parlamendi rolli tuleb tugevdada. Samas Seeder täiendas, et sellega peab kaasnema ka erakondade tugevnemine.
 

Riigireformi konverents Riigikogus.

Egert Kamenik

Tanel Talve, sotsiaaldemokraat, kinnitas riigireformi erikomisjoni esimehena, et riigireformi põhialused on juba suvest saadik valmis ning ootab Riigikogu poolset kinnitamist. Samuti oli ta veendunud, et tänu heale koostööle Riigireformi sihtasutuse ekspertidega on nende ettepanekutes väga suur ühisosa.

Paneeldiskussioonis sõna võtnud justiitsminister Urmas Reinsalu avaldas kahtlust, et ettepanekud on liiga ümmargused, kuna taotlevad konkreetsete numbriliste eesmärkide realiseerimise asemel konsensust.
 
Õiguskantsler Ülle Madise tõi riigireformi ettevalmistustega seoses välja kolm asja: jätta ära see, mida pole vaja teha - näiteks mõttetute instituutide ja sihtasutuste moodustamine; teiseks, taastada ministrite juhtimisvastutus, mis on praegu liiga hajutatud; kolmandaks avaldada kiitust riigikogu erikomisjonile tehtud töö eest.
 
Riigireformi SA vaimne vedur ja eestkõneleja vandeadvokaat Jüri Raidla ütles peale konverentsi Postimehele, et tema on rahul, sest nägi  peale paketi üleandmist , et esiteks, kõik tunnistavad riigireformi vajadust,  teiseks erakondade valmisolekut midagi ära teha, arvestades sealjuures ka sihtasutuse poolt tehtud tööd ning kolmandaks ilmselt hakkab uus riigikogu koosseis riigireformiga ka sisuliselt tegelema. 
Tagasi üles