Kuhu on jõutud alaealiste erikohtlemise reformiga?
Järelvaadatav!

Postimees tegi otseülekande 12. detsembril toimunud konverentsilt «Vabadus ja vastutus. Aasta pärast alaealiste erikohtlemise reformi.»

Konverentsil arutatati, millised on olnud senised edusammud, kus on ilmnenud kitsaskohad ning kuidas neid leevendada. Tutvustati Eestis olemasolevaid häid praktikaid ning maailmas toimivaid mõjusaid meetodeid ja töövahendeid, samuti uusi suundi noorte positiivseks mõjutamiseks.

Konverentsi esimene osa järelvaadatavana:

Konverentsi ajakava:

9.15-9.35   Avamine ja sissejuhatus

9.35-10.35   Välkettekanded ja paneeldiskussioon. Reformi aastat kirjeldavad: Anna Markina, Vladimir Svet, Katre Poljakova, Kert Kotkas. Modereerib Jako Salla

10.35-10.45   Von Bomb. Taastav õigus tänavakunsti kaudu

10.45-11.15   Kohvipaus. Elamusi pakub MARU VR Productions.

11.15-11.20   Sissejuhatus II blokki

11.20-12.10   Käitumishäiretega noorte kognitiivne profiil, Stephane De Brito, Birminghami Ülikool

12.10-12.40   Factory of Change: Lapsed huvikaitsjatena

12.40-12.45   Esimese sessiooni kokkuvõte

12.45-13.30   Lõuna. Elamusi pakub MARU VR Productions

13.30-15.20  

Töötuba 1 - Sekkumiste töötuba

Töötoas arutlevad Valik, Sütik, STEP, Tugila programmide ja mobiilse noorsootöö esindajad sekkumiste võimalustest ja mõjust lastele.

Töötuba 2 - Lapse võrgustiku koostöö võimalus - struktureeritud kovisiooni mudel juhtumi aruteluks

Töötoas lahendatakse reaalne juhtum kovisiooni näitel. Kovisioon (ingl. k. peer group supervision/ consultation) on meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed - sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Rõhuasetus on eelkõige osalejate endi seatud eesmärkide saavutamise toetamisel. Väga oluline on kovisiooni käigus kaaslastelt saadav tagasiside. Töötuba juhib Kati Valma, Nõmme Linnaosa Valitsuse lastekaitse peaspetsialist

Töötuba 3 - Taastav õigus üks aasta hiljem

Millised on siiski tänased võimalused taastava õiguse rakendamisel töös lastega? Töötoas räägivad oma kogemusest Lõuna Politsei Prefektuurist Krista Klaus, Kadi Lukka Maarjamaa Hariduskolleegiumist ja Priit Siig Tallinna Laste Turvakeskusest. Arutelu juhib Kadri Ann Salla.

Töötuba 4 - Tuleviku väljakutsete töötuba

Maailm on pidevas muutumises. Töötoas arutletakse noorte radikaliseerumise ja äärmusluse, religiooni, vihakõne ja teiste uute väljakutsete üle. Arutelus osalevad Kaisa Üprus-Tali Sotsiaalministeeriumist, Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev, SA Archimedes projektijuht Maari Põim. Arutelu juhib Kadri-Ann Lee.

Töötuba 5 - Factory of Change kogemus: Laste õigused Norra sotsiaal- ja õiguskaitsesüsteemis

Norra organisatsioon Forandringsfabrikkens (Factory of Change) on unikaalne huvikaitse organisatsioon, mille eesotsas on noored, kes on kogenud sotsiaal- või õiguskaitsesüsteemi tumedaid külgi. Oma hea või halva kogemuse pinnalt loovad täna noored Norras paremat keskkonda sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitsevaldkonnas. Nad on professionaalsed, ausad ning sihikindlad. Partnerluse kaudu loovad nad nii lastele kui ka spetsialistidele paremat keskkonda. Töötoas jagavad noored ise oma teadmisi Norra süsteemi kitsaskohtadest ning oma teekonnast, tuues näiteid täiskasvanu ja noore edukast koostööst süsteemi muutmisel.

15.20-15.35   Kohvipaus. Elamusi pakub MARU VR Productions.

15.35-15.50   Töötubade kokkuvõtted ja sissejuhatus IV blokki

15.50-16.50   Sotsiaalteatri etendus

16.50-17.00   Konverentsi lõpetamine

Tagasi üles