Külli Taro: riigireformi põhialused said sõnastatud

  • Riigireformi seitse kõige tähtsamat sihti said nelja nädala eestr sõnastatud.
  • Tulemusnäitajate kibedat mõju avaliku sektori tulemuslikkusele tuleb vältida.
  • Fraktsioonide esindajad näitasid, et tahtmise korral võivad kõik koos töötada.

Õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja ning avaliku halduse ekspert Külli Taro.

FOTO: Mihkel Maripuu

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Riigivalitsemise parendamine on alates eelmistest riigikogu valimistest olnud pidevalt tähelepanu all. Valitsusel on vastu võetud oma riigireformi tegevuskava. Erakonnad annavad lubadusi juba uueks valimisperioodiks.

Seetõttu on ammu oodatud, et rahva valitud parlament ütleks välja, milline peaks parem riigivalitsemine ja halduskorraldus olema. Selleks loodi isegi eraldi riigireformi arengusuundade väljatöötamise komisjon. 11. detsembril 2018 algataski riigikogu komisjon otsuse eelnõu «Riigireformi ja hea halduse põhialused», kus kirjas seitse kõige tähtsamat sihti.

Kui riigikogu otsuse eelnõu vastu võtab, pole töö riigi reformimisel sellega sugugi lõppenud. Paberil olevate kontseptsioonide ja kavade kõrval on veel olulisem see, kuidas neid ellu viiakse. Siin on ka parlamendil vaja olla nõudlik nii iseenda kui ka valitsuse töö suhtes. Ega üksnes asutuste liitmine ei tõhusta ega parenda automaatselt midagi. Ent ressursside ühendamine võimaldab enam paindlikkust, annab võimaluse tööd efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt organiseerida.

Tagasi üles