Rail Balticut valitsuse kavandatud kujul toetab 15% elanikest

Küsitluses kasutatud trassikaart.

FOTO: Turu-Uuringute AS

Küsitlusfirma Turu-uuringute AS augustis tehtud uuring näitab, valituse kavandataval kujul Rail Balticut toetab 15% küsitletutest, mida on ligi poole vähem kui kahe aasta eest  läbiviidud küsitluses.

Eelistatud on Rail Balticu trass, mis kulgeks läbi Tartu (35%  vastanutest) või olemasoleva Pärnusuunalise raudteetrassi kasutamine (21% vastanutest). Samal ajal näitab küsitlus, et on vähenenud raudtee vastaste hulk, keda on 18%.

Erinevalt Rail Balticu projekti üldist toetust uurivatest küsitlustest on kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust uurinud, milline elanike eelistus erinevatele Rail Balticu trassialternatiividele. Alternatiivide visualiseerimiseks kasutati küsitluses lisatud kaarti, millel on pruunide ruutudega illustreeritud elanike asustustihedus.

«On huvitav, et praeguseks kokku lepitud uue trassi ehitamine ei saavuta ülekaalu mitte ühegi erakonna valijate seas,» ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht ja sotsioloog Juhan Kivirähk. «Kõige rohkem toetajaid on sellele Eesti 200 ja Reformierakonna valijate hulgas, kuid ka nende erakondade valijate enamik eelistaks alternatiivseid trasse.»

Seni ongi avalikku arvamust Rail Balticu suhtes küsitud üksnes trassi verbaalse kirjeldamise kaudu või, veelgi sagedamini, on piirdutud küsimusega, kui suur osa elanikkonnast toetab ametlikult kavandatud trassi ehitamist.

«Vastanud on nõus ka raudtee kiiruse vähendamisega 160 km/h tingimusel, et see läbib olemasolevas koridoris paiknedes rohkem asustatud punkte,» kommenteeris  sotsioloog Juhan Kivirähk. «Küllap lähtub avalik arvamus oma hinnangutes ikkagi sellest, kui suur osa Eesti elanikkonnast kavandatavast projektist osa saab.»

Uute raudteede rajamisel olemasolevate raudteede kasutamise ebapiisavat analüüsimist on välja toonud ka Euroopa Kontrollikoda oma raportis.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles