Evelyn Kiive: tõeliselt kaasav haridus on keerukas ja kulukas

  • Kaasamine on õigustatud vaid siis, kui see ka sisuliselt toetab õpilase arengut.
  • Erivajadusega laste hulk tavaklassis peaks olema alla veerandi ja klass väike.
  • Õpetamisel tuleb kasutada tugispetsialisti ja erimetoodikat, kohandada õppevara.

Erikool saab pakkuda individuaalset lähenemist, mis mõne erivajaduse puhul on ainus viis olla üldse haridusse kaasatud. Pildil autistlike laste õpe Valga Jaanikese koolis.

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Meie laste haridus on meie kõigi asi. Nii nagu teistes Euroopa Liidu riikides, kehtib ka Eestis kaasava hariduskorralduse põhimõte, mille eesmärk on tagada kõigile, sealhulgas hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele, võimalus kvaliteetse hariduse omandamiseks kodulähedases koolis koos teiste omaealistega. Ühtlasi peab kodukoolis olema tagatud individuaalsete võimete ja vajadustega arvestamine ning vajalike tugisüsteemide kättesaadavus.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

Hariduslike erivajadustega (HEV) õppija kaasamine võib tähendada tavakoolide jaoks väga erinevaid viise erinevat tüüpi eriklassidest kuni «HEV õpilane kõik-tunnid-tavaklassis» lahenduseni. Võib arutleda selle üle, kas eriklass tavakooli seinte vahel on kaasav, või on tarvis kaasatud olemiseks veeta koolis viibitud ajast vähemalt kolmveerand tavaõpilaste seas.

Tagasi üles